Terminy podatkowe 2022 o których musisz pamiętać prowadząc firmę

księgowa alarmuje

Jednym z najważniejszych zadań spoczywających na barkach przedsiębiorców jest regulowanie różnych podatków. Najczęściej mówi się w tym kontekście o podatku dochodowym i podatku VAT, lista firmowych zobowiązań jest jednak zwykle zdecydowanie dłuższa. Przepisy polskiego prawa mówią o konkretnych datach odnoszących się do uiszczania poszczególnych opłat. Jeśli przedsiębiorca nie zna ich i dokona płatności po terminie, musi liczyć się z koniecznością nałożenia na niego dodatkowych opłat karnych. Warto więc poznać te terminy podatkowe 2022, które powinny być przestrzegane w szczególny sposób.

Najważniejsze daty, które warto znać

Rozliczenia z urzędem skarbowym mają szczególnie duże znaczenie. Przekroczenie terminu wiąże się z karami finansowymi. Generuje też niepotrzebny stres, którego warto unikać. Wśród dat, które należy wziąć sobie do serca znajduje się między innymi:

  • 28 lutego 2022 – termin składania PIT-28
  • 30 kwietnia 2022 – termin rozliczenia się z zeznania o wysokości osiągnięte dochodu lub poniesionej straty. To właśnie wtedy składane są deklaracje PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39. Jest to również ostateczny termin wpłacenia różnicy, z jaką mamy do czynienia pomiędzy podatkiem należnym i zaliczkami, o ile pojawiła się ona w zeznaniu
  • 31 stycznia 2022 – termin składania PIT-11 – informacji o dochodach podatnika
  • 28 lutego 2022 – ostateczny termin wysłania PIT-11 pracownikom
  • 31 stycznia 2022 – termin składania PIT-4R i PIT-5AR

Inne ważne rozliczenia podatkowe

Przedsiębiorca co miesiąc musi realizować konkretne obowiązki na gruncie PIT. Tu daty są uzależnione od tego, w jaki sposób rozlicza się z urzędem skarbowym. 7 dzień miesiąca to zatem data graniczna przy rozliczeniach na karcie podatkowej za miesiąc poprzedni, a 20 dzień miesiąca jest datą końcową obowiązującą tych przedsiębiorców, którzy zdecydowali się na rozliczanie ryczałtu od przychodów za miesiąc poprzedni. 20 dzień miesiąca jest też ważną datą dla tych podmiotów, które korzystają z podatku liniowego jako formy rozliczeń.

wezwanie

Podatek PIT nie jest, oczywiście, jedynym, jaki opłacają przedsiębiorcy. Płatnicy podatku VAT również powinni mieć świadomość tego, jak duże jest znaczenie kalendarza podatkowego. Rozliczenie VAT miesięczne musi być więc przygotowane najpóźniej 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, a rozliczenie VAT kwartalne – do 25 dnia miesiąca za I i II miesiąc kwartału. Tu ważną datą jest też 25 dzień miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy dane rozliczenie. To właśnie wtedy do urzędu skarbowego musi trafić część ewidencyjna za rozliczone już dni oraz część deklaracyjna za cały kwartał. Jeśli rozliczamy VAT z procedury unijnej VAT USS, rozliczenie powinno wpłynąć ostatniego dnia miesiąca następującego już po zakończonym kwartale.

Terminy dotyczące określenia i zmiany formy opodatkowania

Bez względu na to, czy rozpoczynamy właśnie działalność gospodarczą, czy też zależy nam na zmianie formy jej opodatkowania, musimy pamiętać o tym, że i tu obowiązują terminy, których należy przestrzegać. Podatnik, który wybiera podatek liniowy, ryczałt albo skalę podatkową, musi pamiętać, że termin złożenia formularza CEIDG-1 upływa 20 dnia miesiąca, który następuje po tym, w którym podatnik zdobył pierwszy przychód w danym roku podatkowym. Jeśli taki przychód został osiągnięty w grudniu, wspomniany formularz należy złożyć na koniec roku podatkowego. Warto pamiętać też o tym, że wniosek CEIDG-1 powinien być złożony w terminie 7 dni licząc od momentu zaistnienia sygnalizowanej w ten sposób zmiany.

Artykuł napisany przy współpracy z biurem rachunkowym z Dąbrowy Górniczej – Tax Bonus.